Putování po střeše světa.

Lucký vrch
28. 7.- 4. 8. 2018

...

Marco Polo

Lucký vrch
21.-28. 7. 2018Pokosme to! Místo činu: Opatov

Zákopy u Opatova
13.-22. 7. 2018


Pokosme to! Opatov 2018
Už názov akcie napovedá o jej hlavnom zameraní. Tentokrát bol tábor na Opatove hlavne pracovnou akciou, lúky museli byť do týždňa pokosené aj pohrabané, seno odnosené a odvozené. Za túto zmenou mohla výmena stráží. Nový mladý organizátorský tím prvý raz robil samostatne celý tábor, a aby toho na nich nebolo hneď priveľa, rozhodli sa namiesto obvyklých dvoch týždňov s mnohými aktivitami radšej pre jeden týždeň s väčším množstvom práce na lúkach každý deň.
Niekoľko hier a tvorivých aktivít nechýbalo ani v skrátenej verzii. Nepracovný program tábora sa neniesol striktne v jednej téme a preto, aby bolo stále dosť ľudí na prácu na lúkach, účastníci podľa potreby prichádzali a odchádzali v priebehu tábora podľa toho, ako stíhali. Takže niektorí sa spoznali celkom dobre, iní sa nemali možnosť sni stretnúť.
Kosenie šlo všetkým od ruky, občas trochu spŕchlo, ale bolo to rozhodne skôr ovlažujúce, ako odraďujúce. Ani s hrabaním a nosením neboli žiadne problémy a zvieratá na družstve, zvyknuté na siláž, dostali vítané spestrenie stravy na pár dní.
V priebehu tábora sa ukázalo, že cieľom je dostihnutie vraha, ktorý sa ukrýva na lúkach, preto bolo nutné ich čím skôr pokosiť, a tým mu zničiť úkryt. Veľakrát sme sa ho snažili prebodnúť zahnať do stredu akurát koseného štvorca a napokon ho prebodnúť kosami, až sa to napokon komusi aj podarilo a časti jeho tela sme si opiekli napichnuté na vidlách.


Popri správnom kosení a hrabaní sme sa naučili napríklad aj vyrobiť si sandále, ozdobiť si lyžicu emailom, variť rôzne dobroty na legendárnej Karolíne, stihli sme si zaplávať v neďalekom rybníku a ocitli sme sa aj na hostine lesného muža.

Veľká vďaka patrí mladým organizátorom za bezchybnú organizáciu a hladký priebeh celého tábora, všetkým účastníkom za každú pomoc v priebehu tábora a starším bývalým organizátorom za cenné rady a výpomoc so stavaním tábora a s kosením.  

Stillstand je klid

Zastávka
11.-18. 7. 2018

...

Rychlá rota

Čáslavice
4.-8. 7. 2018

...